CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Trang web sennut.site là sở hữu của Sennut và là bên quản lý dữ liệu cá nhân của bạn. Doanh nghiệp thực hiện chính sách bảo mật thông tin, khách hàng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích. Thông tin cá nhân của bạn được chúng tôi bảo mật và cam kết tôn trọng quyền riêng tư.

1. Khi nào Sennut sẽ thu thập thông tin cá nhân?

 • Khi bạn đăng ký và/hoặc sử dụng các dịch vụ hoặc nền tảng của chúng tôi, hoặc mở một tài khoản với chúng tôi; khi bạn gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của chúng tôi, bằng hình thức trực tuyến hay dưới hình thức khác;khi bạn ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp các tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến tương tác giữa bạn với chúng tôi, hoặc khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Khi bạn tương tác với chúng tôi, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, fax, gặp gỡ trực tiếp, các nền ứng dụng truyền thông xã hội và email; khi bạn sử dụng các dịch vụ điện tử của chúng tôi, hoặc tương tác với chúng tôi qua nền tảng hoặc trang Web hoặc các dịch vụ của chúng tôi.
 • Trường hợp này bao gồm thông qua tập tin cookie mà chúng tôi có thể triển khai khi bạn tương tác với các Nền tảng hoặc Trang Web của chúng tôi; khi bạn cấp quyền trên thiết bị của bạn để chia sẻ thông tin với ứng dụng hoặc Nền tảng của chúng tôi. Khi bạn liên kết tài khoản Sennut với tài khoản mạng xã hội của bạn hoặc các tài khoản bên ngoài khác hoặc sử dụng các tính năng mạng xã hội khác, phù hợp với các chính sách của nhà cung cấp; khi bạn thực hiện các giao dịch thông qua Dịch vụ của chúng tôi chẳng hạn như mỗi khi bạn đặt mua hàng hoặc chấp nhận đơn đặt hàng của Người mua.
 • Khi bạn cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho chúng tôi; khi bạn đăng ký tham gia một cuộc thi; khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi vì bất kỳ lý do gì; và/hoặc khi bạn thực hiện các hoạt động khác trên Nền tảng của chúng tôi. Các trường hợp trên không nhằm mục đích liệt kê đầy đủ các trường hợp và chỉ đưa ra một số trường hợp phổ biến về thời điểm dữ liệu cá nhân của bạn có thể bị thu thập. 

2. Sennut sẽ thu thập những dữ liệu gì?

Sennut chỉ thu thập thông tin liên lạc cần thiết để thực hiện giao dịch giữa website với khách hàng mà không lấy thêm thông tin gì khác. Thông tin của khách hàng sẽ chỉ được lưu lại khi khách hàng tạo tài khoản và đăng nhập với tài khoản của mình. Sennut thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ theo pháp luật. Sennut cam kết không chia sẻ hay sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho một bên thứ 3 nào khác với mục đích lợi nhuận. Thông tin của khách hàng sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ của Sennut. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: gửi thư, đơn đặt hàng, thư cảm ơn. Khách hàng có thể nhận được thư định kỳ cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các chương trình khuyến mãi. Khi khách hàng đăng ký trên website sennut.site, những thông tin chúng tôi thu thập bao gồm: tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, ngày sinh và giới tính. Các thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được sử dụng để truy cập vào Các Dịch vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi.

3. Chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi như thế nào?

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau đây:

 • Xem sét và xử lý đơn hàng, giao dịch của bạn với chúng tôi thông qua các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.
 • Đưa ra giải quyết hoặc hoàn tất giao dịch.
 • Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm nhưng không giới hạn phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và/hoặc lập đặc tính sản phẩm và dịch vụ), để phân tích cách thức bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, để giới thiệu sản phẩm và/hoặc dịch vụ theo sự quan tâm của bạn, để cải thiện Các Dịch Vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi và/hoặc để cải thiện trải nghiệm khách hàng của bạn;
 • Để cung cấp các chương trình và ưu đãi khách hàng thường xuyên, đối tác và tiền thưởng, cũng như các chiến dịch marketing đồng thương hiệu khác, ví dụ như: chương trình khách hàng thân thiết của người bán, ưu đãi của người bán hoặc thẻ tín dụng đồng thương hiệu với sự hợp tác của các bên thứ ba;
 • Để lập số liệu thống kê và nghiên cứu đáp ứng yêu cầu báo cáo và/hoặc duy trì sổ sách nội bộ hoặc theo quy định;
 • Để thực hiện quy trình tìm hiểu và xác minh hoặc các hoạt động sàng lọc khác (bao gồm nhưng không giới hạn kiểm tra lý lịch) tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các thủ tục kiểm soát rủi ro của chúng tôi, có thể được pháp luật yêu cầu hoặc có thể đã được chúng tôi áp dụng; kiểm tra Các Dịch Vụ của chúng tôi hoặc hoạt động của Sennut.   
 • Để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận thực tế hoặc bị nghi ngờ nào đối với Điều khoản dịch vụ của chúng tôi, gian lận, các hành vi phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù có liên quan đến việc bạn sử dụng Các
 • Dịch Vụ của chúng tôi hay không hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của bạn với chúng tôi;
 • Để đáp ứng bất cứ các mối đe dọa hoặc yêu cầu thực tế nào được khẳng định chống lại Sennut hoặc các yêu cầu khác liên quan đến các Nội dung vi phạm quy định của các bên thứ ba; lưu trữ, lập máy chủ, sao lưu (cho dù là vì mục đích khôi phục sau thảm họa hoặc mục đích khác) đối với dữ liệu cá nhân của bạn. Xử lý và/hoặc tạo thuận tiện cho một giao dịch tài sản kinh doanh hoặc một giao dịch tài sản kinh doanh tiềm năng, trường hợp giao dịch đó liên quan đến Sennut như một bên tham gia hoặc chỉ liên quan đến một công ty hay công ty liên kết của Sennut.

4. Phạm vi sử dụng thông tin

Sennut thu thập và sử dụng thông tin cá nhân bạn với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, sms, thông tin về kỹ thuật và bảo mật…

5. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin của khách hàng sẽ được giữ đúng trong thời hạn pháp luật quy định hoặc chỉ sử dụng cho mục đích mà thông tin đó được thu thập.

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Bất cứ thời điểm nào khách hàng cũng có thể truy cập và chỉnh sửa những thông tin cá nhân của mình theo các bước hướng dẫn thích hợp mà chúng tôi cung cấp.

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Sennut luôn đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu giữ an toàn. Ngoại trừ các trường hợp về việc sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân khách hàng ra ngoài vì mục đích thương mại. Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:

 • Khi có yêu cầu của cơ quan pháp luật
 • Trong trường hợp mà điều đó giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật
 • Tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo đảm quyền an toàn cá nhân của các thành viên khác.

8. Bảo mật thông tin khách hàng

Sennut cam kết đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật sau đây:

 • Sử dụng Công Nghệ Bảo Mật Cao: Chúng tôi sử dụng công nghệ bảo mật cao để ngăn chặn việc truy cập máy tính trái phép.
 • Hạn Chế Truy Cập Thông Tin Cá Nhân: Chúng tôi hạn chế quyền truy cập vào thông tin cá nhân chỉ đối với những người cần biết để thực hiện công việc liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.
 • Xóa Thông Tin Khách Hàng Không Cần Thiết: Mọi thông tin và hồ sơ của khách hàng sẽ được xóa sau khi chúng không còn cần thiết để lưu trữ. 

9. Thay đổi chính sách bảo mật

Sennut có quyền thay đổi và chỉnh sửa chính sách bảo mật này vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ cập nhật những thay đổi trên website sennut.site. Nếu khách hàng có khiếu nại hay đóng góp về chính sách của Sennut, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hai hình thức sau:

 • Hotline miễn phí: 0937460489
 • Email: sennutcontacts@gmail.com

10. Làm thế nào để yêu cầu xóa dữ liệu?

Bạn có thể gửi yêu cầu xóa dữ liệu qua email Trung tâm hỗ trợ của chúng tôi: sennutcontacts@gmail.com Vui lòng cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt về dữ liệu nào bạn muốn xóa. Yêu cầu sẽ được chuyển đến nhóm thích hợp để đánh giá và xử lý. Chúng tôi sẽ liên hệ từng bước để cập nhật cho bạn về tiến trình xóa.

11. Thắc mắc, quan ngại hoặc khiếu nại? Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ: 20 Hạnh Thông, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 0937460489
 • Email: sennutcontacts@gmail.com